Report Abuse

Plugin này là một tiện ích bổ sung, yêu cầu plugin Advanced Contact Form 7 DB.

Trình tạo lịch trình dễ dàng:
Lên lịch sự kiện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm. Bạn sẽ có tùy chọn để đặt ngày trong tuần cụ thể nếu bạn lên lịch hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm.

Lựa chọn mẫu yêu cầu:
Bạn sẽ tìm thấy danh sách các biểu mẫu yêu cầu (Of Contact Form 7) có dữ liệu đã được lưu trữ tại plugin Advanced CF7 DB. Bạn có thể chọn bất kỳ biểu mẫu yêu cầu nào để tạo báo cáo cho sự kiện đã lên lịch cụ thể. Bạn sẽ cần tạo nhiều sự kiện để nhận được báo cáo dữ liệu biểu mẫu yêu cầu khác nhau.

Lựa chọn cột báo cáo:
Khi bạn chọn bất kỳ biểu mẫu yêu cầu nào, sẽ hiển thị tất cả danh sách trường dữ liệu biểu mẫu bên dưới lựa chọn biểu mẫu. Sử dụng phần cột này, Bạn có thể đặt cột trường nào sẽ được hiển thị theo thứ tự nào trong bảng báo cáo.

Bộ lọc nâng cao:
Chúng tôi cũng đã cung cấp tùy chọn lọc dữ liệu biểu mẫu yêu cầu trong khi tạo báo cáo. Ví dụ: Chỉ phải lấy dữ liệu người dùng. Bạn có thể làm điều này bằng cách đặt tùy chọn bộ lọc email.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.1.0

License

GPL

Software Version

WordPress 6.0.x, WordPress 6.1.x, WordPress 6.2.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 17$.Current price is: 4$.

Schedule Report For Advanced CF7 DB
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 63 Views

Thông tin sản phẩm

Chọn tiền tệ