Report Abuse

WordPress Automatic Plugin tự động đăng bài từ hầu hết mọi trang web lên WordPress.

Plugin này có thể nhập bài viết từ các trang web phổ biến như YouTube và Amazon bằng cách sử dụng API của họ hoặc từ bất kỳ trang web nào bạn chọn bằng cách sử dụng các mô-đun scraping của nó. Plugin hiện có thể tạo nội dung bằng OpenAI GPT/Google Gemini/Claude AI.

Thông tin bổ sung

Product Version

3.99.0

License

GPL

Software Version

WordPress 6.5.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 39$.Current price is: 5$.

WordPress Automatic Plugin
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 211 Views

Thông tin sản phẩm

Chọn tiền tệ