Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://themepremium.net. Trang này thông báo cho bạn về các chính sách bảo mật của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng Trang web.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, đồng thời thu thập địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Phương tiện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Điều này là để tiện lợi cho bạn để bạn không phải điền lại chi tiết của mình khi bạn để lại một bình luận khác.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của bạn, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết, sản phẩm trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.).

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, đánh giá, dữ liệu sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Nơi mà dữ liệu của bạn được gửi đến

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.

Bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn đối với chúng tôi là quan trọng, nhưng hãy nhớ rằng không có phương tiện truyền thông nào qua Internet hoặc phương tiện lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện chấp nhận được thương mại để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của nó.

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình bất kỳ lúc nào và bạn nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư này định kỳ.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Cập nhật ngày: 12/1/2024

Chọn tiền tệ