Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm tại themepremium.net. Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với giao dịch mua hàng của mình, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Điều kiện hoàn tiền

Chúng tôi hoàn lại tiền cho các sản phẩm kỹ thuật số trong vòng 2 ngày kể từ ngày mua sản phẩm ban đầu. Trước khi được hoàn lại tiền, bạn phải cho phép chúng tôi thử và trợ giúp, nếu sản phẩm có vấn đề.

Do tính chất của phương tiện kỹ thuật số có nghĩa là một khi bạn đã tải xuống sản phẩm của chúng tôi thì thực sự không có cách nào để ‘trả lại’ nó. Sẽ không hoàn lại tiền trừ trường hợp sản phẩm kỹ thuật số hoàn toàn không thể sử dụng được.

Để đủ điều kiện được hoàn tiền, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Lý do hợp lệ: Chúng tôi sẽ chỉ hoàn tiền cho giao dịch mua hàng của bạn nếu có lý do chính đáng, chẳng hạn như sự cố kỹ thuật với sản phẩm mà nhóm hỗ trợ của chúng tôi không thể giải quyết.
  2. Sản phẩm không đúng như mô tả: Nếu sản phẩm đã mua không khớp với mô tả sản phẩm trên trang web của chúng tôi, bạn có đủ điều kiện để được hoàn tiền.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn tin rằng mình đủ điều kiện được hoàn tiền, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ contactus@themepremium.net trong vòng 2 ngày kể từ ngày bạn mua hàng. Hoặc bạn có thể nhắn tin trực tiếp tới Fanpage cửa hàng để được giúp đỡ nhanh nhất.

Ngoại lệ

Chúng tôi không hoàn lại tiền cho các sản phẩm kỹ thuật số trong các trường hợp sau:

  1. Thay đổi ý định: Thật không may, chúng tôi không thể hoàn lại tiền nếu bạn thay đổi ý định hoặc nếu bạn mua sai sản phẩm.
  2. Khả năng tương thích của sản phẩm: Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng môi trường của bạn tương thích với sản phẩm trước khi mua. Chúng tôi không hoàn lại tiền nếu môi trường của bạn không tương thích.
  3. Đầy đủ chức năng: Sản phẩm hiển thị thông báo cần nhập key bản quyền hoặc kích hoạt (nhưng có đầy đủ chức năng).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contactus@themepremium.net

Thay đổi chính sách hoàn tiền

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách hoàn tiền của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng chính sách cập nhật lên trang web.

Cập nhật mới nhất ngày 11/1/2024.

Chọn tiền tệ