Report Abuse

Zoom Progress Bars là công cụ hoàn hảo để tạo các thanh tiến trình tùy chỉnh theo mong muốn của bạn.

Thông tin bổ sung

Product Version

2.10

License

GPL

Software Version

WordPress 5.2.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 18$.Current price is: 3$.

Zoom Progress Bars – WordPress Plugin
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 22 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 30/05/2024
Relased: 30/05/2024
Product Version 2.10
License GPL
Software Version WordPress 5.2.x
Tags: canvas , circle progress , circular progress , cms , colorpicker , counter , css3 , easing , html5 , mobile , progress animation , progress bars , progress bars with builder , text progress ,
Chọn tiền tệ