Report Abuse

WPNotifier, plugin WordPress giúp bạn hiển thị thông báo nhanh trên trang web của mình. Nó thu hút khách truy cập của bạn và giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi. Ngoài ra, plugin này còn có tác dụng xây dựng bằng chứng xã hội của bạn.

Bạn sẽ có thể hiển thị lần bán hàng cuối cùng của WooC Commerce, các mặt hàng trong giỏ hàng, sản phẩm đánh giá lần cuối, sản phẩm đang giảm giá, xếp hạng đánh giá của Google, v.v. bằng cách sử dụng plugin này.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.1.0

License

GPL

Software Version

WordPress 5.7.x, WordPress 5.8.x, WordPress 5.9.x, WordPress 6.0.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 29$.Current price is: 4$.

WPNotifier – Notification WordPress Marketing Plugin For Visitors Attention and Social Proof
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 21 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 06/06/2024
Relased: 06/06/2024
Product Version 1.1.0
License GPL
Software Version WordPress 5.7.x WordPress 5.8.x WordPress 5.9.x WordPress 6.0.x
Tags: google rating , live sales , notifications , popup , push notification , rating , review , Sales Feed , woocommerce ,
Chọn tiền tệ