Report Abuse

Sử dụng thư viện PDF.js, Wowbook có thể hiển thị các tệp PDF với sự hỗ trợ cho các liên kết nội bộ, liên kết html bên ngoài, chỉ mục và văn bản có thể chọn.

Thông tin bổ sung

Software Version

jQuery

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 25$.Current price is: 4$.

WowBook, a flipbook jQuery plugin
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 59 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 25/04/2024
Relased: 25/04/2024
Software Version jQuery
Tags: book , brochure , catalog , e-book , ebook , flip , flipbook , html5 , jquery , magazine , pageflip , pdf , portfolio , presentation , publication ,
Chọn tiền tệ