Report Abuse

“Restro SaaS” là giải pháp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) để đặt món ăn trực tuyến cho nhiều nhà hàng thông qua WhatsApp. Loại hệ thống này có thể sẽ bao gồm các tính năng như quản lý thực đơn, theo dõi đơn hàng và tích hợp với WhatsApp để liên lạc giữa khách hàng và nhà hàng. Ngoài ra, nó cũng có thể bao gồm các tính năng như xử lý thanh toán, quản lý sản phẩm và báo cáo.

Thông tin bổ sung

High Resolution

No

Compatible Browsers

Chrome, Edge, Firefox, IE10, IE11, Opera, Safari

Software Framework

Laravel

Software Version

MySQL 8.x, PHP 8.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 19$.Current price is: 4$.

Restro SaaS – Multi Restaurant Online WhatsApp Food Ordering System SaaS
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 246 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 04/06/2024
Relased: 01/02/2022
High Resolution No
Compatible Browsers Chrome Edge Firefox IE10 IE11 Opera Safari
Software Framework Laravel
Software Version MySQL 8.x PHP 8.x
Tags: ecommerce , food , laravel shop , multistore , online order , online store , restaurant , store builder , store saas , storefront , whatsapp food , whatsapp food ordering ,
Chọn tiền tệ