Report Abuse

bpchat là một plugin trò chuyện dựa trên người dùng WordPress. Nếu plugin này được cài đặt vào bất kỳ blog, diễn đàn, cộng đồng, thư mục, thương mại điện tử hoặc trang mạng xã hội bạn bè dựa trên người dùng nào thì tất cả người dùng đã đăng nhập sẽ tự động có thể trò chuyện với nhau ngay lập tức. Plugin này cũng nhằm mục đích tạo ra một cách dễ dàng để trò chuyện như facebook để hẹn hò, hôn nhân, trang mạng xã hội cộng đồng dựa trên khuôn khổ wordpress và bạn thân.

Thông tin bổ sung

Product Version

3.0.0

License

GPL

Software Version

WordPress 4.9.x – WordPress 6.2.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 39$.Current price is: 5$.

WordPress, BuddyPress Users Chat Plugin
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 27 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 01/06/2024
Relased: 01/06/2024
Product Version 3.0.0
License GPL
Software Version WordPress 4.9.x - WordPress 6.2.x
Tags: blog chat , buddypress chat , chat , community chat , member chat , social network , user chat , wordpress chat ,
Chọn tiền tệ