Report Abuse

WooC Commerce Simple Storewide Sale là một plugin và công cụ tiếp thị tuyệt vời cho phép bạn bán hàng trên toàn bộ trang web như Thứ Sáu Đen, Giáng sinh, lễ kỷ niệm, kỷ niệm cửa hàng hoặc một số ngày đặc biệt khác.

Bạn có thể xác định chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm hoặc giá trị cố định, ngày bắt đầu và kết thúc khuyến mãi, bạn có thể loại trừ một số sản phẩm, danh mục sản phẩm, loại sản phẩm, thẻ, thêm thông báo trên toàn trang web về đợt giảm giá hoặc có thông báo trước khi bắt đầu bán hàng.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.1.8

License

GPL

Software Version

WordPress 4.9.x – WordPress 6.4.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 19$.Current price is: 3$.

WooCommerce Simple Storewide Sale
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 56 Views

Chọn tiền tệ