Report Abuse

Giải pháp đấu giá hoàn chỉnh và hợp lý nhất cho WordPress và WooC Commerce. Plugin Đấu giá WooC Commerce cho phép bạn tạo trang web đấu giá chuyên nghiệp hoặc bản sao Ebay với các phiên đấu giá thông thường, proxy, kín (im lặng) và đảo ngược cùng với các sản phẩm thông thường của bạn. Đấu giá WordPress chưa bao giờ dễ dàng hơn để thiết lập! Xem video giải thích mức độ dễ dàng thiết lập phiên đấu giá với Đấu giá đơn giản và WooC Commerce.

Đấu giá WooC Commerce rất dễ sử dụng nhưng cũng là phần mềm đấu giá chuyên nghiệp cho phép chủ sở hữu có trang web đấu giá WordPress dễ cài đặt, chạy và tùy chỉnh.

Thông tin bổ sung

Product Version

3.0.1

License

GPL

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 49$.Current price is: 5$.

WooCommerce Auctions – WordPress Simple Auctions
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 67 Views

Chọn tiền tệ