Report Abuse

TotalPoll là một plugin thăm dò ý kiến WordPress mạnh mẽ cho phép bạn tạo và tích hợp các cuộc thăm dò một cách dễ dàng. Nó cung cấp một số tùy chọn và tính năng để giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các cuộc thăm dò và đã giúp bạn sử dụng dễ dàng hơn đáng kể.

Thông tin bổ sung

Product Version

4.10.3

License

GPL

Software Version

WordPress 4.9.x – WordPress 6.4.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 79$.Current price is: 5$.

TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 57 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 05/05/2024
Relased: 05/05/2024
Product Version 4.10.3
License GPL
Software Version WordPress 4.9.x – WordPress 6.4.x
Tags: audio , contest , dilemma , marketing , opinion , plugin , poll , responsive , rtl , shortcode , survey , video , vote , widget , wordpress ,
Chọn tiền tệ