Report Abuse

Tạo kịch bản định giá của bạn và bán vé ở các mức giá khác nhau cho các vai trò người dùng khác nhau. Hãy giúp đỡ những người dùng trung thành của bạn bằng cách cung cấp cho họ những mức giá khác nhau sau đó là khách của bạn hoặc bằng cách đưa ra các mức giá khác nhau cho các vai trò khác nhau.

Tiện ích mở rộng này bổ sung thêm các trường nhập bổ sung vào các loại vé của bạn để cho phép bạn thay đổi giá cho các thành viên khác nhau.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.4

License

GPL

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 39$.Current price is: 5$.

Role Based Prices Add-On [Tickera]
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 17 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 09/06/2024
Relased: 02/06/2024
Product Version 1.4
License GPL
Tags: Plugin Tickera , Role Based Prices Add-On , Tickera , Tickera (Premium) , tickera.com ,
Chọn tiền tệ