Report Abuse

Với hơn 500.000 lượt cài đặt, Polylang là plugin đa ngôn ngữ phổ biến nhất hiện có trên thư mục WordPress.

 • Bạn có thể sử dụng bao nhiêu ngôn ngữ tùy thích. Tập lệnh RTL được hỗ trợ. Gói ngôn ngữ WordPress được tự động tải xuống và cập nhật.
 • Bạn có thể dịch bài đăng, trang, phương tiện, danh mục, thẻ bài đăng, menu… Các loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại tùy chỉnh, bài đăng hấp dẫn và định dạng bài đăng, nguồn cấp dữ liệu RSS và tất cả các tiện ích mặc định của WordPress đều được hỗ trợ.
 • Ngôn ngữ được đặt theo nội dung hoặc theo mã ngôn ngữ trong url hoặc bạn có thể sử dụng một tên miền phụ hoặc tên miền khác nhau cho mỗi ngôn ngữ.
 • Nội dung gốc, danh mục, thẻ bài viết cũng như một số meta khác có thể được sao chép tự động khi thêm bài đăng hoặc bản dịch trang mới. Hai bài đăng thậm chí có thể được đồng bộ hóa để xuất hiện giống nhau ở các ngôn ngữ khác nhau.
 • Trình chuyển đổi ngôn ngữ có thể tùy chỉnh được cung cấp dưới dạng tiện ích hoặc trong menu điều hướng.

Thông tin bổ sung

Product Version

3.6.1

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 106$.Current price is: 5$.

Polylang – Making WordPress multilingual | Polylang Pro
 • 100% nguyên bản
 • Miễn phí cập nhật 1 năm
 • Không giới hạn tải xuống
 • Sử dụng không giới hạn website
 • 0 Sales
 • 0 Ratings
 • 47 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 09/05/2024
Relased: 09/05/2024
Product Version 3.6.1
Tags: Polylang , Polylang pro ,
Chọn tiền tệ