Report Abuse

Plugin HTML5 Video Player WordPress chứa 3 trình phát video: danh sách phát bên phải, danh sách phát dưới cùng và các phiên bản đơn giản. Bạn có tùy chọn để chọn một trong 5 giao diện tùy chỉnh sẽ làm phong phú thêm thiết kế trang của bạn.

Nó phát các tệp video .MP4 và .WEBM (trên các trình duyệt không hỗ trợ MP4).

Thông tin bổ sung

Product Version

5.3.6

License

GPL

Software Version

WordPress 5.0.x – WordPress 6.2.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 20$.Current price is: 3$.

HTML5 Video Player WordPress Plugin
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 59 Views

Chọn tiền tệ