Report Abuse

Với phong cách chỉnh sửa kéo và thả quen thuộc, FormCraft rất dễ sử dụng. Với GUI rõ ràng để hoạt động ở hậu trường, bạn chỉ cần kéo mục bạn cần từ menu và thả nó vào vị trí trên biểu mẫu bạn đã chọn. Mọi thứ đều là WYSIWYG vì vậy hãy di chuyển nó xung quanh bằng con trỏ và thả nó vào đúng vị trí. Thật đơn giản để tạo ra các hình thức phức tạp và tuyệt vời.

Thông tin bổ sung

Product Version

3.9.10

License

GPL

Software Version

WordPress 4.9.x – WordPress 6.2.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 30$.Current price is: 4$.

FormCraft – Premium WordPress Form Builder
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 33 Views

Chọn tiền tệ