Report Abuse

Với tiện ích bổ sungWPForms, bạn có thể dễ dàng bật chế độ trang biểu mẫu cho bất kỳ biểu mẫu nào và bắt đầu tùy chỉnh các tính năng hiển thị.

Bạn có thể dễ dàng chọn bảng màu, thay đổi hình động cuộn và bật hoặc tắt bóng đổ hoặc góc tròn cho các trang biểu mẫu của mình.

Nếu muốn sao chép thiết kế của các biểu mẫu khác, bạn có thể dễ dàng nhập hoặc xuất dữ liệu kiểu dáng để sao chép kiểu dáng trang biểu mẫu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.8.8.3

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

5$

WPForms Pro
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 1 Sales
  • 0 Ratings
  • 34 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 09/06/2024
Relased: 30/05/2024
Product Version 1.8.8.3
Tags: WPForms , WPForms Addons , WPForms Pro ,
Chọn tiền tệ