Report Abuse

Trình tải dữ liệu NFT qua Cronjob: Là một tiện ích bổ sung dành cho Trình nhập NFT WooC Commerce và là công cụ trợ giúp hoàn hảo cho những ai đang tìm nạp thông tin chi tiết về NFT trong thời gian thực. Lõi Trình nhập NFT chỉ nhập NFT một lần và không tìm nạp thông tin chi tiết trong thời gian thực. Với sự trợ giúp của addon này, vấn đề này đã được giải quyết.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.0.0

License

GPL

Software Version

WordPress 6.2.x, WordPress 6.3.x, WordPress 6.4.x, WordPress 6.5.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 49$.Current price is: 5$.

WooCommerce NFT Importer – Data Fetcher
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 13 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 06/06/2024
Relased: 06/06/2024
Product Version 1.0.0
License GPL
Software Version WordPress 6.2.x WordPress 6.3.x WordPress 6.4.x WordPress 6.5.x
Tags: NFT , nft api , nft crypto , nft cryptocurrency , nft products , nft widgets , nft woocommerce , nft wordpress , wordpress nft ,
Chọn tiền tệ