Report Abuse

WooCommerce Minimum Cart Value mở rộng khả năng của WooC Commerce bằng cách cung cấp chức năng trong đó một người không thể xác nhận đơn hàng nếu không có giá trị đơn hàng tối thiểu cụ thể. Nó sẽ giúp bạn khắc phục giới hạn về giá trị đơn hàng. Chẳng hạn như Nếu bạn đặt giá trị đơn hàng tối thiểu là $500 thì không ai có thể xác nhận đơn hàng của mình dưới mức giá này.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.7.0

License

GPL

Software Version

WordPress 5.0.x – WordPress 6.3.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 14$.Current price is: 3$.

WooCommerce Minimum Cart Value
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 58 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 29/04/2024
Relased: 29/04/2024
Product Version 1.7.0
License GPL
Software Version WordPress 5.0.x – WordPress 6.3.x
Tags: cart , minimum , order , value , Wecreativez , woocommerce ,
Chọn tiền tệ