Report Abuse

Plugin User Activity Log PRO for WordPress là một hệ thống giám sát mạnh mẽ và mạnh mẽ để theo dõi hoạt động của người dùng và nhóm của bạn. Nó giúp bạn về các bản cập nhật cốt lõi của WordPress, cập nhật Bài đăng & Trang, hoạt động của Người dùng, v.v. được thực hiện ở phía quản trị viên cho bất kỳ trang web nào do WordPress cung cấp.

Thông tin bổ sung

Product Version

2.3.4

License

GPL

Software Version

WordPress 4.9.x – WordPress 6.4.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 99$.Current price is: 6$.

User Activity Log PRO for WordPress
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 48 Views

Chọn tiền tệ