Report Abuse

Plugin SysBasics Easy Checkout Field Editor, Fees & Discounts Cho phép bạn Thêm/Chỉnh sửa/Xóa các trường trong biểu mẫu thanh toán. Bạn có thể sắp xếp lại chúng bằng cách sử dụng Giao diện người dùng quản trị kéo và thả.

Plugin Hỗ trợ 15 loại trường tùy chỉnh được sử dụng rộng rãi. Bạn có thể chọn gửi dữ liệu trường tùy chỉnh bằng email đặt hàng và cũng có thể hiển thị dữ liệu đó trên trang đặt hàng của quản trị viên. Đây không chỉ là plugin chỉnh sửa trường thanh toán thương mại điện tử mà còn cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho tất cả các vấn đề liên quan đến trường thanh toán.

Nó cho phép bạn thêm phí thanh toán dựa trên các trường thanh toán đã chọn. Bạn cũng có thể sử dụng giá trị âm để cung cấp giảm giá.

Thông tin bổ sung

Product Version

3.6.1

License

GPL

Software Version

WordPress 4.9.x – WordPress 6.4.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 99$.Current price is: 5$.

SysBasics Easy Checkout Field Editor, Fees & Discounts
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 34 Views

Chọn tiền tệ