Report Abuse

Synchronize – Connect WooCommerce Square Payment Gateway là plugin thanh toán tối ưu để nhận các khoản thanh toán Square đơn giản trên trang web do WooC Commerce cung cấp. Chức năng của plugin cho phép bạn quản lý các khoản thanh toán và hoàn tiền giữa WooC Commerce và Square trong thời gian thực.

Bạn có thể chấp nhận thanh toán cho sản phẩm đơn giản của mình thông qua thanh toán bằng thẻ Square, Google Pay, Apple Pay, After Pay, CashApp, Thanh toán ACH và Thẻ quà tặng Square.

Hỗ trợ API thanh toán thẻ Square hiện có sẵn ở Hoa Kỳ, Cộng hòa Ireland, Canada, Vương quốc Anh, Úc và Nhật Bản.

Thông tin bổ sung

Product Version

3.2

License

GPL

Software Version

WordPress 5.0.x – WordPress 6.2.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 299$.Current price is: 7$.

Synchronize – Connect WooCommerce Square Payment Gateway
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 28 Views

Thông tin sản phẩm

Chọn tiền tệ