Report Abuse

Steex Admin và Dashboard Template – Tổng Quan

Steex là template quản trị và dashboard được xây dựng với Laravel 11, Vite và Bootstrap 5.3x! Cho dù bạn đang xây dựng ứng dụng web, nền tảng thương mại điện tử, CRM hay dự án bất động sản, Steex đều hỗ trợ bạn. Với thiết kế hoàn toàn phản hồi và hỗ trợ RTL, Steex đảm bảo rằng ứng dụng web hoặc dashboard của bạn trông tuyệt vời trên mọi thiết bị. Chúng tôi đã sử dụng các công cụ xây dựng dựa trên gulp và Laravel Vite và các chế độ dựa trên biến SCSS cùng với hỗ trợ RTL. Bạn có thể nhanh chóng thay đổi layout hoặc chế độ bằng cách thay đổi thuộc tính dữ liệu thay vì thay đổi một lượng lớn mã.

Steex đi kèm với năm loại layoutVertical, Horizontal, Detached, Two Column và Hovered – mỗi loại với nhiều tùy chọn layout như Fixed và Scrollable. Ngoài ra, Steex cung cấp Dark, Light và RTL modes và nhiều tùy chọn tùy chỉnh khác.

Template Steex5 dashboards và 9+ ứng dụng có thể được sử dụng cho phân tích, CRM, thương mại điện tử, học tập, bất động sản, hỗ trợ hoặc bất kỳ dự án tùy chỉnh nào. Nó cũng bao gồm các theme khác nhau, như Default, Minimal, Material, Creative, Modern và Interaction, có thể được quản lý thông qua thuộc tính dữ liệu, cho phép bạn thay đổi theme mà không cần thay đổi toàn bộ mã.

Steex cung cấp hơn 150 trang, 40+ thành phần, 30+ biểu đồ, và 30+ widgets, đảm bảo rằng bạn có tất cả các công cụ cần thiết để tạo ra admin hoặc dashboard hoàn hảo cho dự án của mình. Chúng tôi cũng đã bao gồm các ứng dụng đặc trưng không hoàn toàn hoạt động với cơ sở dữ liệu nhưng hoạt động với JavaScript, giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng web thực tế nhanh hơn. Với Steex, bạn có thể nhanh chóng thay đổi layout hoặc chế độ bằng cách thay đổi thuộc tính dữ liệu, thay vì thay đổi một lượng lớn mã.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.3.0

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 22$.Current price is: 4$.

Steex – HTML & Laravel Admin Dashboard Template
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 11 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 06/07/2024
Relased: 06/07/2024
Product Version 1.3.0
Documentation Well Documented
Tags: admin , admin dashboard , admin template , backend , bootstrap , clean , crm , dashboard , flat , jquery , laravel , modern , responsive , scss , ui ,
Chọn tiền tệ