Report Abuse
 • Tạo bố cục đánh giá tùy chỉnh bằng trình tạo đánh giá kéo và thả trực quan.
 • Tùy chỉnh giao diện đánh giá của bạn và thay đổi màu sắc, hình ảnh xếp hạng, kiểu chữ, v.v.
 • Hiển thị đánh giá của bạn dưới dạng danh sách, dạng lưới hoặc băng chuyền.
 • Tạo biểu mẫu đánh giá tùy chỉnh bằng trình tạo biểu mẫu kéo và thả trực quan.
 • Hơn 20 loại trường khác nhau có sẵn để sử dụng trong biểu mẫu tùy chỉnh của bạn.

Thêm nhiều tính năng khác

Thông tin bổ sung

Product Version

6.11.8

Software Version

WordPress 5.0.x – WordPress 6.4.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 89$.Current price is: 5$.

Site Reviews Premium + Addons
 • 100% nguyên bản
 • Miễn phí cập nhật 1 năm
 • Không giới hạn tải xuống
 • Sử dụng không giới hạn website
 • 1 Sales
 • 0 Ratings
 • 88 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 25/04/2024
Relased: 25/04/2024
Product Version 6.11.8
Software Version WordPress 5.0.x – WordPress 6.4.x
Tags: Site Reviews Premium ,
Chọn tiền tệ