Report Abuse

Logancee là một chủ đề OpenCart nâng cao có thể tùy chỉnh hoàn toàn và phù hợp với các trang web thương mại điện tử thuộc mọi mục đích. Mẫu này được đặc trưng bởi tính phổ quát, hấp dẫn và dễ dàng tùy chỉnh. Với độ chuyển màu, màu sắc không giới hạn và GoogleWebFonts, bạn có thể tạo cửa hàng mơ ước của mình trong vài phút.

Ngoài ra, có 12 phiên bản cơ bản mà bạn có thể chỉnh sửa thêm. Mẫu này không chỉ hấp dẫn về mặt hình ảnh mà còn sử dụng các xu hướng mã hóa mới nhất với việc sử dụng html5, css3 và bootstrap 3.

Thông tin bổ sung

Software Version

OpenCart 2.3.0.x, OpenCart 3.0.0.x,, OpenCart 3.0.1.x, OpenCart 3.0.2.x, OpenCart 3.0.3.x

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 59$.Current price is: 5$.

Logancee – Premium OpenCart Template
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 26 Views

Thông tin sản phẩm

Chọn tiền tệ