Report Abuse

Infinio là mẫu Quản trị viên hoàn toàn chuyên nghiệp, đáp ứng, hiện đại, đa mục đích và nổi bật, có thể được sử dụng để tạo nhiều trang web, mẫu Quản trị, bảng điều khiển dành cho Quản trị viên, Trang web phụ trợ, CMS, CRM hoặc người ta có thể xây dựng Blog, Trang web doanh nghiệp và dòng thời gian như cũng như danh mục đầu tư. InfiniO Admin giúp quá trình phát triển của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời nhằm mục đích giúp bạn triển khai ý tưởng của mình theo thời gian thực.

Thông tin bổ sung

Product Version

2.0.0

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 35$.Current price is: 5$.

InfiniO – Laravel + Bootstrap Admin Dashboard Template
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 58 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 02/05/2024
Relased: 02/05/2024
Product Version 2.0.0
Documentation Well Documented
Tags: admin , admin dashboard , admin template , backend , bootstrap , bootstrap 4 , dashboard , flat , jquery , laravel , laravel admin , laravel admin template , modern , ui kit ,
Chọn tiền tệ