Report Abuse

Fuse là một mẫu quản trị Angular nhiều bố cục, mô-đun có các bố cục Trang và Ứng dụng được tạo tùy chỉnh, các thành phần giao diện người dùng và các phương pháp hay nhất về UX.

Thiết lập nhiều bố cục cho phép sử dụng nhiều bố cục mẫu mà không thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với cấu trúc chung của mẫu. Nó cũng cho phép sử dụng bố cục khác nhau cho mỗi tuyến đường.

Khả năng đặt bố cục khác nhau cho mỗi tuyến khiến Fuse rất linh hoạt vì nó cho phép có bất kỳ loại thiết kế trang nào trong cùng một cơ sở mã. Ví dụ: bạn có thể có ứng dụng quản trị chính, trang đích và trang xác thực trong cùng một cơ sở mã mà không cần phải ẩn/hiển thị các phần tử cấp bố cục như Điều hướng, Đầu trang hoặc Chân trang.

Thông tin bổ sung

Product Version

19.1.0

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 29$.Current price is: 4$.

Fuse – Angular 17+ Admin Template
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 46 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 10/05/2024
Relased: 10/05/2024
Product Version 19.1.0
Documentation Well Documented
Tags: admin , admin dashboard , admin template , angular , angular 16 , angular 17 , angular material , backend , google material , material , material design , standalone components , tailwind , tailwindcss , web app ,
Chọn tiền tệ