Report Abuse

PPT – File Download List Elementor Widget là một công cụ chuyên dụng được thiết kế cho những người xây dựng trang web bằng Elementor, một trình tạo trang phổ biến cho WordPress.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.0.1

License

GPL

Software Version

WordPress 4.9.x – WordPress 6.4.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 10$.Current price is: 3$.

File Download List Elementor Widget
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 23 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 06/06/2024
Relased: 06/06/2024
Product Version 1.0.1
License GPL
Software Version WordPress 4.9.x – WordPress 6.4.x
Tags: documents , documents button , download buttons , download list , downloads , elementor , Elementor Pro , elementor widget , list , materials , sources , widget ,
Chọn tiền tệ