Report Abuse

Emilus – Mẫu bảng điều khiển quản trị viên thân thiện với nhà phát triển và có khả năng mở rộng cao được xây dựng bằng ngăn xếp công nghệ hàng đầu và React. Nó cung cấp một cơ sở mã sạch và tài liệu chi tiết cho phép bạn phát triển ứng dụng web của mình nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.

Emilus có thể được sử dụng để xây dựng bất kỳ ứng dụng web hiện đại nào bao gồm SaaS, bảng quản trị, CRM, CMS, bảng thương mại điện tử, v.v.

Thông tin bổ sung

Product Version

4.0.1

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 22$.Current price is: 4$.

Emilus – React Admin Template
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 25 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 01/06/2024
Relased: 01/06/2024
Product Version 4.0.1
Documentation Well Documented
Tags: admin , dark theme , dashboard , es6 , react , react admin , react admin template , react antd , react dashboard , react dashboard template , react firebase , react js , react redux , react template ,
Chọn tiền tệ