Report Abuse

Elite Video Player là trình phát video hiện đại, đáp ứng, hoàn toàn tùy chỉnh cho WordPress, hỗ trợ quảng cáo (VAST, VMAP, IMA và quảng cáo tự lưu trữ tùy chỉnh) và các nền tảng video phổ biến nhất như YouTube (video đơn, kênh, danh sách phát), Vimeo, video tự lưu trữ (chỉ cần mp4), video Google Drive, video Dropbox, video cục bộ, Amazon S3 và video phát trực tiếp HLS m3u8. Hãy trình chiếu video của bạn trên trang web của bạn qua tất cả các trình duyệt và thiết bị với trình phát video độc đáo và mạnh mẽ nhất này.

Thông tin bổ sung

Software Version

HTML5

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 69$.Current price is: 5$.

Elite Video Player
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 10 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 06/07/2024
Relased: 06/07/2024
Software Version HTML5
Tags: advertising , amazons3 , google drive , HLS m3u8 stream , html5 player , lightbox , Media , mp4 , playlist , responsive , subtitles , vast , video player , vimeo , youtube ,
Chọn tiền tệ