Report Abuse

Education WordPress Theme – Eduma được tạo cho Trang web giáo dục, LMS trực tuyến, Trang web khóa học trực tuyến, Nền tảng học tập trực tuyến, Trung tâm khóa học, Trường học trực tuyến, Đại học, …

Thông tin bổ sung

Product Version

5.4.7

License

GPL

Software Version

WordPress 4.9.x – WordPress 6.4.x

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 69$.Current price is: 5$.

Eduma – Education WordPress Theme
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 94 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 07/05/2024
Relased: 20/04/2024
Product Version 5.4.7
License GPL
Software Version WordPress 4.9.x – WordPress 6.4.x
Documentation Well Documented
Tags: academy , classes , college , course , courses , e-learning , education wordpress theme , elearning , learning management system , learnpress , lms , school , teacher , teaching , university ,
Chọn tiền tệ