Report Abuse

Giảm giá bằng NFT cho WooC Commerce (addon) – là một tiện ích bổ sung cho plugin cốt lõi của chúng tôi: Enefti Core. Nó được sử dụng để tạo Chiết khấu WooC Commerce (dựa trên phí) cho người dùng sở hữu một hoặc nhiều NFT từ Enefti Core.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.0.0

License

GPL

Software Version

WordPress 6.2.x, WordPress 6.3.x, WordPress 6.4.x, WordPress 6.5.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 49$.Current price is: 5$.

Discount by NFT for WooCommerce (Addon)
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 17 Views

Chọn tiền tệ