Report Abuse

Tiện ích bổ sung này giúp bạn tạo các mẫu vé cá nhân hơn, đẹp hơn. Hãy loại bỏ những phông chữ tiêu chuẩn nhàm chán và sử dụng bất kỳ phông chữ nào bạn thích. Sử dụng tiện ích bổ sung này cũng đơn giản như tải phông chữ của bạn lên và chọn nó từ menu thả xuống. Bạn có thể tải lên bao nhiêu phông chữ tùy thích và sử dụng chúng cho các mẫu vé khác nhau. Xin lưu ý rằng định dạng chèn phông chữ phải là .ttf và một số phông chữ có thể không hiển thị chính xác.

Thông tin bổ sung

Product Version

1.0.9

License

GPL

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 29$.Current price is: 4$.

Custom Ticket Template Fonts Add-On [Tickera]
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 19 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 09/06/2024
Relased: 02/06/2024
Product Version 1.0.9
License GPL
Tags: Custom Ticket Template Fonts Add-On , Plugin Tickera , Tickera , Tickera (Premium) , tickera.com ,
Chọn tiền tệ