Report Abuse

CouponXL là chủ đề WordPress cung cấp các ưu đãi, giảm giá và phiếu giảm giá đầy đủ nhất. Nó chuyên bán các giao dịch, giảm giá và phiếu giảm giá trực tuyến. Ngoài ra nó được tối ưu hóa và hoàn hảo cho các trang web liên kết.

Các trang web liên kết hoặc giảm giá, phiếu giảm giá hoặc giao dịch không có sự khác biệt, chúng sẽ hoạt động hoàn hảo với chủ đề wordpress CouponXL dành cho các phiếu giảm giá, giảm giá và ưu đãi.

Nó hoàn toàn đáp ứng, tối ưu hóa SEO, tuân theo các công nghệ web mới nhất dựa trên khung Bootstrap, mã sạch và tốc độ ánh sáng nhanh.

Thông tin bổ sung

Product Version

4.5.0

License

GPL

Software Version

WordPress 6.1.x, WordPress 6.2.x

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 49$.Current price is: 5$.

CouponXL – Coupons, Deals & Discounts WP Theme
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 42 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 17/05/2024
Relased: 17/05/2024
Product Version 4.5.0
License GPL
Software Version WordPress 6.1.x WordPress 6.2.x
Documentation Well Documented
Tags: affiliate , affiliates , coupon , coupons , daily , deal , deals , directory , discount , discounts , listings , marketing , modern , offer , offers ,
Chọn tiền tệ