Report Abuse

Nếu bạn đang sử dụng Contact Form 7 thì đây là một plugin tuyệt vời dành cho bạn!

Biểu mẫu liên hệ 7 Nhiều bước cung cấp giao diện người dùng từng bước cho các biểu mẫu dài của bạn với (quá) nhiều trường. Đây là cách hấp dẫn nhất để hiển thị biểu mẫu của bạn cho khách truy cập.

Thông tin bổ sung

Product Version

2.7.5

License

GPL

Software Version

WordPress 5.0.x – WordPress 6.3.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 25$.Current price is: 4$.

Contact Form Multi-step 7 Pro
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 33 Views

Chọn tiền tệ