Report Abuse

B2BKing là giải pháp hoàn chỉnh để vận hành cửa hàng Bán buôn, B2B, B2B+B2C kết hợp hoặc Thành viên tư nhân với WooC Commerce.

B2BKing đảm nhiệm mọi thứ, từ các khía cạnh B2B cơ bản như ẩn giá cho người dùng khách, đến các tính năng phức tạp như cấu trúc giá theo cấp bậc, miễn thuế, xử lý VAT và nhiều người mua trên tài khoản. Từ đăng ký kinh doanh mở rộng và các biểu mẫu đăng ký B2B/B2C riêng biệt, đến các trường thanh toán tùy chỉnh, cổng thanh toán hóa đơn và ưu đãi giá thương lượng, B2BKing thực hiện tất cả.

Thông tin bổ sung

Product Version

5.0.15

License

GPL

Software Version

WordPress 5.0.x – WordPress 6.4.x

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 649$.Current price is: 10$.

B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 60 Views

Chọn tiền tệ