Report Abuse

Nếu bạn định tạo một trang ứng dụng thì Appyn là dành cho bạn vì nó được phát triển để bạn có thể tải thông tin lên từ các ứng dụng Android. Nó có một số tùy chọn để bạn thêm dữ liệu, video và hình ảnh của ứng dụng.

Sản phẩm không bao gồm API để tự động import nội dung app. Bạn chỉ có thể đăng app thủ công.

Thông tin bổ sung

Product Version

2.0.15

Software Version

WordPress 5.0.x – WordPress 6.5.x

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 35$.Current price is: 5$.

Appyn: Premium Theme WordPress
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 9 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 09/06/2024
Relased: 09/06/2024
Product Version 2.0.15
Software Version WordPress 5.0.x - WordPress 6.5.x
Documentation Well Documented
Tags: Appyn , Appyn themes , Appyn themespixel , Appyn Wordpress ,
Chọn tiền tệ