Report Abuse

Tất cả các chủ đề WordPress giáo dục mà bạn sẽ thấy trên thị trường đều tập trung vào Viện giáo dục, trong khi Chủ đề WordPress của nhóm nghiên cứu và trang web giáo sư – Academix được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà nghiên cứu và giáo sư đang làm việc với nhóm nghiên cứu của họ cho bước đột phá khoa học lớn tiếp theo.

Thông tin bổ sung

Product Version

2.0.1

License

GPL

Software Version

WordPress 5.6.x, WordPress 5.7.x, WordPress 5.8.x, WordPress 5.9.x

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 59$.Current price is: 5$.

Academix – Multipurpose WordPress Theme
  • 100% nguyên bản, giấy phép GPL
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 28 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 01/06/2024
Relased: 01/06/2024
Product Version 2.0.1
License GPL
Software Version WordPress 5.6.x WordPress 5.7.x WordPress 5.8.x WordPress 5.9.x
Documentation Well Documented
Tags: academic , course , e-learning , faculty , laboratory , library , lms , professor , publication , research , science , scientific research , seminar , technology , university ,
Chọn tiền tệ