Report Abuse

Newzin là một mẫu HTML dành cho Báo & Tạp chí hoàn hảo cho các trang web tin tức, tạp chí, blog và mọi loại trang web xuất bản. Newzin có thiết kế responsive dựa trên Bootstrap. Tất cả các file và mã đều được tổ chức tốt và nhận xét rõ ràng để dễ dàng tùy chỉnh.

Thông tin bổ sung

Documentation

Well Documented

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Original price was: 19$.Current price is: 3$.

Newzin – Magazine & Newspaper HTML Template
  • 100% nguyên bản
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
  • Không giới hạn tải xuống
  • Sử dụng không giới hạn website
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 10 Views

Thông tin sản phẩm

Last Update: 06/07/2024
Relased: 06/07/2024
Documentation Well Documented
Tags: blog , blogger , clean , creative , fashion , food , lifestyle , magazine , minimal , modern , news , newspaper , personal , responsive ,
Chọn tiền tệ